Khi nào thì phần 2 của Crazy Ex-Girlfriend trên Netflix?

Chúng tôi đã có lịch phát hành cho The CW’s Crazy Ex-Girlfriend mùa 2 trên Netflix và đối với một số khu vực, bạn sẽ nhận được các tập hàng tuần ngay sau khi chúng phát sóng. Đối với những người có ...