‘Tuca & Bertie’ Phần 2 đã bị hủy tại Netflix

Tuca & Bertie sẽ không trở lại Netflix trong mùa thứ hai. Nó chính thức bị hủy vào ngày 24 tháng 7 năm 2019. Dưới đây là lý do tại sao Tuca & Bertie sẽ không trở lại Netflix cho phần ...