‘Star Trek: The Animated Series’ rời Netflix vào tháng 12 năm 2019

Star Trek đã dần rời khỏi Netflix với loạt phim tiếp theo hiện dự kiến ​​sẽ khởi hành vào tháng 12 năm 2019. Star Trek: The Animated Series cổ điển sẽ rời Netflix ở Hoa Kỳ ...