Mới trong tuần này trên Netflix (ngày 3 tháng 8 năm 2018)

Bạn có rất nhiều tựa phim hay trên Netflix để lựa chọn vào cuối tuần này. Thứ Sáu vui vẻ, Netflixers! Từ các ban nhạc diễu hành cho đến những kẻ giết người hàng loạt, bạn có rất nhiều sự lựa chọn vào cuối tuần này. Kể từ cuối tuần này cũng ...